Houtskars Allmogeseglare logo
Houtskärs allmogleseglare

Om verksamheten

Om verksamheten

Medlemmarna i HAS anordnar och deltar aktivt i de seglingstävlingar som anordnas varje sommar, främst i de åboländska vattnena, dvs Houtskär, Iniö och Korpo.

Vidare anordnas varje år, i samband med Houtskärsdagen, en seglarbal på Vesterlid ungdomslokal I Näsby. HAS städslar alltid en namnkunnig orkester och dansen brukar vara synnerligen popular. Ett sk. riktigt skärgårdsdansevenemang.

Föreningen förfogar över ett eget klubbrum i anslutning till Skärgårdsmuséet och Båtbyggeriet. Rummet används främst som möteslokal och tävlingskansli.

HAS anordnar även exkursioner i samarbete med Houtskär Båtklubb till intressanta maritima besöksmål.
A group of people celebreating winning the race

Styrelsen

OSCAR EKSTEN

kommodor

JEAN-ERIK MATTSSON

vice kommodor

TINA AXÉN

kassör

SUSANNE BJÖRKMAN

webbansvarig

AXEL ÖHMAN

ROLAND LEHTINEN

SUNE LINDE

TONNY EKLÖV

ULF ÖSTERMAN

KI FAGERLUND

sekreterare utanför styrelsen

Seglingsregler

Regler för allmogesegelbåtar vid has-segling godkända vid årsmötet 8.3.1997, reviderade vid årsmötet 12.3.2017
 1. Tävlingen är öppen för traditionella i trä byggda seglande bruksbåtar (allmogebåtar). Plastade gamla skrov godkännes.

 2. I tävlingen är båtarna uppdelade i två klasser: ”Stora skötbåtsklassen” och ”Lilla skötbåtsklassen”. Enda kriteriet vid uppdelningen är båtens längd, varvid gränsen är 21 fot.

 3. Allmogebåten skall vara öppen.

 4. Skarndäck tillåtes men inte i samband med skibord

 5. Båten skall vara byggd på rak köl som får vara högst 30 cm djup. Kölen skall vara av trä och utan tyngdtillsats. Bordlagd kölfördjupning godkännes inte. Skärroder som sticker framom akterspegel eller stäv tillåtes inte och rodrets nedre kant får inte vara djupare än kölen.

 6. Barlast får användas under eller på durken.

 7. Båten skall vara riggad i allmogestil med antingen rå, spri eller gaffel.

 8. Segelytan är fri. Revning och tillstickning är tillåtet under tävling. Dubbla segelställ under samma tävling är inte tillåtet.

 9. Mast, bom, spristång och gaffel skall vara av trä, glasfiberarmerade godkännes inte.

 10. Vantansättning med hjälp av vantnål och enkelt taljerep prioriteras, men vantskruvar kan godkännas.

 11. Segel fastsättes vid mast med klavar eller listlina. På bommen är valet fritt.

 12. Kicktalja, skotvinsch och andra finesser, som t.ex. logg, godkännes inte.

 13. I båten skall finnas öskar, åra eller paddel, pyts eller pump, dragg med lina, båtshake samt flytvästar för hela besättningen.

 14. Vid kappseglingen gäller de allmänna sjövägsreglerna.

 15. Skriftlig protest kan av båtens skeppare inlämnas före start eller senast inom tio (10) minuter efter målgång.

 16. Protest behandlas av en tre-personers jury, som tävlingsledningen utser före tävlingen.

 17. Arrangörerna har möjlighet att premiera båtar som uppfyller speciella traditionella krav. Godkännande att segla om dessa specialpris ges av arrangörerna före tävlingen.

Mötesprotokoll

2021
2020
arrow-right