Oscar Eksten

Kommodor

 

Jean-Erik Mattson

Vice kommodor

 

Ki Fagerlund

Sekreterare

 

Tina Axén

Kassör

 

 

Övriga styrelsemedlemmar:

 

Styrelsemedlem,

Axel Öhman

 

Styrelsemedlem,

Tonny Eklöv

 

Styrelsemedlem,

Sune Linde

 

Styrelsemedlem,

Susanne Björkman

 

Styrelsemedlem,

Ulf Österman

 

Styrelsemedlem

Roland Lehtinen

 

Sekreterare (utanför styrelsen)

Ki Fagerlund