Händelsekalender

Årets seglingar

 

 Tid                          Plats                             Arrangör

Lördag 30.6.2018  Keistiö, Keistiö byalag

Lördag 7.7.2018    Näsby, HAS, 

Söndag 15.7.2018 Bolofssund, Kittuis, ASS

Lördag 21.7.2018   Norrby, Iniö Båtklubb

Lördag 28.7 .2018  Korpoström, Korpo Sjöfarare

Lördag 25.8.2018   Mossala, Stornässeglingen, Houtskärs Båtklubb

 

 

Utöver dessa torde vi ha tävlingar i Åselholm, Gustavs 2 st?, Nådendal, Nagu? Lappo?

Första veckan i juli försiggår "Vinden drar" på Brännskär, Nagu. 

 

 

SENASTE NYTT

Årets seglingar är slutförda och mästarna har korats!  Se vidare under "Resultat"